kids love us

re-re-kum-kum

Grupy 5-cio osobowe

bezpłatne przedszkole terapeutyczne

Placówka Żłobek i Przedszkole Re-Re-Kum-Kum powstała w 2016 r., a od 01.06.2024 r. możecie znaleźć nas w trzech lokalizacjach w Starachowicach: ul. Staszica 25, ul. Kościelna 7, ul. Bankowa 5. Oprócz szerokiej kadry pedagogicznej rozwój dzieci wspierają specjaliści z różnych dziedzin. Przedszkole i żłobek zatrudniają między innymi terapeutów autyzmu, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, oligofrenopedagogów, pielęgniarki, specjalistów od integracji sensorycznej, arteterapii czy terapii ręki. Obecnie do przedszkola uczęszcza 47 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a placówka specjalizuje się w niesieniu pomocy dzieciom z określonymi potrzebami oraz ich rozwojem.

Karolina

Wszystkie atrakcje i zajęcia są bezpłatne.

Karolina Stępkowska

 WYŁĄCZNIE W RE-RE-KUM-KUM – INNOWACYJNE PODEJŚCIE, STWORZONY PRZEZ ZESPÓŁ TERAPEUTÓW JEDYNY W SWOIM RODZAJU PROGRAM WSPARCIA SKIEROWANY DO DZIECI Z ORZECZENIAMI

Z wielką radością chcemy podzielić się z Wami informacją o naszych nowych dedykowanych pięcioosobowych grupach dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności o profilu rozwijających umiejętności społeczne w Przedszkolu Re-Re-Kum-Kum.

1. Oddział przeznaczony dla dzieci z opinią kształcenia specjalnego w przedziale wiekowym od 2,6 roku do 3 lat.

2. Oddział przeznaczony dla dzieci z opinią kształcenia specjalnego ze względu na autyzm/zespół Aspergera oraz sprzężeniem.

3. Oddział przeznaczony dla dzieci z opinią kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną/afazją/ niedosłyszących/niedowidzących.

Darmowe przedszkole terapeutyczne Re-Re-Kum-Kum oferuje m.in.:

– Opiekę 2 terapeutów na każde 5 dzieci

– Stały nadzór koordynatorów

– Realizację wszystkich zajęć z Kształcenia Specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju

– Trening Umiejętności Społecznych, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, pedagoga specjalnego, integrację sensoryczną, fizjoterapię, terapię autyzmu, terapię ręki, gimnastykę korekcyjną, hipoterapię, onoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, basen, sensoplastykę

– Terapię słuchową Metodą Johansena

– Terapię bilateralną

– Trening czystości

– Wyposażone sale terapii SI oraz terapii indywidualnych

– Pedagogikę Marii Montessori

– Posiłki dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci

– Plan terapii dla rodziców

– Wykwalifikowana kadra: psycholodzy, logopedzi, terapeuci SI, pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy, terapeuci pedagogiczni

– Działamy holistycznie, dostosowując i łącząc różne metody terapeutyczne indywidualnie do każdego dziecka, ponieważ wiemy, że każde dziecko jest wyjątkowe, ma swój indywidualny temperament oraz zasoby i mocne strony, na których pracujemy

Darmowe przedszkole terapeutyczne Re-Re-Kum-Kum oferuje m.in.:

– Opiekę 2 terapeutów na każde 5 dzieci

– Stały nadzór koordynatorów

– Realizację wszystkich zajęć z Kształcenia Specjalnego oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju

– Trening Umiejętności Społecznych, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, terapię logopedyczną, pedagoga specjalnego, integrację sensoryczną, fizjoterapię, terapię autyzmu, terapię ręki, gimnastykę korekcyjną, hipoterapię, onoterapię, dogoterapię, muzykoterapię, basen, sensoplastykę

– Terapię słuchową Metodą Johansena

– Terapię bilateralną

– Trening czystości


– Wyposażone sale terapii SI oraz terapii indywidualnych

– Pedagogikę Marii Montessori

– Posiłki dostosowane do specjalnych potrzeb dzieci

– Plan terapii dla rodziców

– Wykwalifikowana kadra: psycholodzy, logopedzi,
terapeuci SI, pedagodzy specjalni, fizjoterapeuci, oligofrenopedagodzy,
terapeuci pedagogiczni

– Działamy holistycznie, dostosowując i łącząc różne
metody terapeutyczne indywidualnie do każdego dziecka, ponieważ wiemy, że każde
dziecko jest wyjątkowe, ma swój indywidualny temperament oraz zasoby i mocne
strony, na których pracujemy

 

We’ll handle your child with care!

To co wyróżnia naszą placówkę, jeśli chodzi o ofertę terapeutyczną, to wariant hybrydowy, który zapewnia możliwość integracji dzieci uczęszczających do grup terapeutycznych z dziećmi edukującymi się w grupach przedszkolnych. Szukaliśmy kompromisu, który uwzględniałby potrzeby rozwojowe dzieci z potrzeba kształcenia specjalnego, dając jednocześnie możliwość wspólnej integracji. Nasze dzieci realizują program wychowania przedszkolnego i terapii w małych, 5 osobowych grupach oraz mają możliwość skorzystania z grupy integracyjnej, by móc w praktyce wzmacniać umiejętności, które zdobędą podczas nauki w grupie terapeutycznej.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Prosimy oczekiwać na nasz kontakt w przeciągu 24h.