„Bliskość ma znaczenie”

Cel projektu: Projekt skierowany do rodziców, który chcą zapisać dziecko po raz pierwszy do żłobka lub przedszkola oraz przejść przez proces adaptacji.
Termin projektu: Grupy wczesno-projektowe/adaptacyjne – 1 lipca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 (zajęcia dla grup adaptacyjnych zgodnie z grafikiem), projekt 1 września 2024 r. – 31 sierpnia 2025 r.
Dla kogo: Dla rodziców, dla których bliskość ma znaczenie, a dzieci są w wieku od 20 tygodnia życia do 6 lat.
Koszt udziału w projekcie: Dwa miesiące bez czesnego w żłobku/przedszkolu
Rekrutacja: 6 maja 2024r – 5 czerwca 2024r.

 

„Bliskość ma znaczenie” to nie tylko projekt edukacyjny, ale i społeczny, który ma na celu budowanie silnych, zdrowych relacji rodzinnych i społecznych.

Projekt „Bliskość ma znaczenie” to inicjatywa, która wychodzi naprzeciw potrzebom rodziców i ich dzieci w kluczowym momencie, jakim jest rozpoczęcie edukacji żłobkowej lub przedszkolnej. W dzisiejszych czasach, kiedy tempo życia jest nieustannie przyspieszone, a wymagania względem młodych rodziców są coraz wyższe, znalezienie odpowiedniego miejsca, które zapewni dziecku nie tylko bezpieczeństwo, ale i rozwój zgodny z jego indywidualnymi potrzebami, jest wyzwaniem. Nasz projekt stawia na stworzenie wyjątkowej przestrzeni, która będzie przypominać domowe ciepło i spokój, a jednocześnie stanowiła będzie miejsce pełne inspiracji i możliwości rozwojowych dla najmłodszych. Istotą projektu „Bliskość ma znaczenie” jest przekonanie, że wczesne lata życia są fundamentem dla rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dziecka. Projekt ten podkreśla rolę rodziców w procesie edukacyjnym, oferując im możliwość bliskiej współpracy z opiekunami, co przyczynia się do lepszego zrozumienia potrzeb ich dzieci oraz wspiera je w rozwoju.

Kluczem do sukcesu projektu „Bliskość ma znaczenie” jest nacisk na małe grupy projektowe, co umożliwia opiekunom skupienie się na indywidualnych potrzebach każdego dziecka, a rodzicom uczestniczenie w procesie adaptacji. Taka organizacja pracy pozwala na budowanie silnych, emocjonalnych relacji między dzieci, a opiekunami, co jest niezwykle ważne w pierwszych latach życia. Przywiązanie do opiekuna i poczucie bezpieczeństwa są fundamentem, na którym dzieci mogą budować swoje umiejętności społeczne, emocjonalne i poznawcze.

Zachęcamy rodziców do włączenia się w życie naszego projektu, ponieważ bliska współpraca między rodziną, a opiekunami jest kluczowa dla zapewnienia dziecku poczucia ciągłości i bezpieczeństwa. Nasza inicjatywa oferuje rodzinną adaptację oraz różnorodne warsztaty i spotkania, które mają na celu nie tylko wsparcie dzieci w ich rozwoju, ale również pomóc rodzicom w zrozumieniu potrzeb swoich pociech i w sposobach ich wspierania. Wierzymy, że „Bliskość ma znaczenie” i jest fundamentem dla budowania silnych, zdrowych relacji w rodzinie oraz społeczeństwie. Wierzymy, że taka filozofia przyczyni się do wychowania pokolenia szczęśliwych, dobrze rozwiniętych emocjonalnie i społecznie dzieci, gotowych na przyszłe wyzwania.

Uwaga

Wysyłając zgłoszenie, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie do projektu”, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozpoczętym procesie rekrutacji uczestników projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum”. Projekt oraz proces rekrutacji do niego jest realizowany przez Klub Malucha Re-Re-kum-Kum, ul. Staszica 25, 27-200 Starachowice, który jest administratorem danych osobowych.

Jednocześnie oświadczam, że:

-zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie;

-zostałam/zostałem poinformowana/y, iż moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum”;

-zostałam/zostałem poinformowana/y, że podanie tych danych było dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji do projektu

– mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych

– moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji

Rekrutacja trwa od 6 maja 2024 do 5 czerwca 2024r.